As Oy Porvoon Stenbockinkatu 4

2015
Aliurakointi sähköurakka

 

Uudisrakentamista 23kpl erillistalojen sähkö- ja teleurakointi työt kokonaisuudessaan.

-Sähkötyöt

-Teletekniset työt

-Aurinkopaneelit asuntoihin