Kivistö OKT

2014
Sähköasennukset

 

OKT sähköasennukset mm. KNX-järjestelmän asennukset ja muutostyöt sekä sähkökeskusten asennukset sekä käyttöönotto ja loppudokumentointi.